Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

2011- Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμoύ


Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε μας στο mail volunteerism2011@neagenia.grΣύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμβρίου 2009, το έτος 2011 ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» (εν συντομία «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού»). Βασικός σκοπός του Ε.Ε.Ε. είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη-κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών – των προσπαθειών που καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην Ε.Ε. Οι τέσσερις επιμέρους στόχοι του Ε.Ε.Ε. είναι οι εξής:
1) Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε. 
2) Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων
3) Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων
4) Ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού 
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ευρωπαϊκή καμπάνια για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής ιστοσελίδα: http://www.eyvolunteering.eu/

Από την πλευρά της Ελλάδας, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε στο mail: volunteerism2011@neagenia.gr
Πηγή : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου